Audyt Marketingowy

Zwiększ poziom konkurencyjności
działań rynkowych.

Nie powtarzaj w kółko tych samych błędów.

Jeśli Twój biznes nie funkcjonuje jak należy - zwróć się o pomoc do fachowców.

Zaoszczędzisz czas i pieniądze.

 


Twoja Firma zatrzymała się na pewnym poziomie i nie może pójść dalej?
Nie masz pomysłu na jej rozwój?
Obserwujesz niepokojący spadek sprzedaży i nie znasz przyczyn tego stanu rzeczy?

Powody mogą być różne:

- niekorzystny wizerunek Twojej Firmy
- mało atrakcyjna oferta
- zła opinia klientów
- niewłaściwa obsługa klientów
- błędna polityka cenowa
- niewłaściwa reklama lub jej brak
- źle określona grupa docelowa
- brak skutecznej komunikacji z klientem

Co to jest Audyt Marketingowy?


Audyt Marketingowy to dokument zawierający szczegółową analizę otoczenia rynkowego Twojej Firmy. Wykonujemy go po to, aby zweryfikować dotychczasową skuteczność narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez Twoją Firmę i zaproponować ulepszenia mające na celu podniesienie jej efektywności. Raport w postaci obiektywnej diagnozy Twojej firmy zawierał będzie analizę, diagnozę oraz prezentację sugerowanych rozwiązań.

Audyt Marketingowy pozwoli ocenić skuteczność Twoich działań marketingowych oraz wskaże możliwości ograniczenia kosztów i zwiększenia przychodów. Może się okazać że niewielkie zmiany, dokonają prawdziwej rewolucji.

 

Nasza oferta jest elastyczna


Przeprowadzimy Audyt Marketingowy odpowiadający potrzebom Twojej Firmy. Może dotyczyć jedynie obszarów najgorzej funkcjonujących lub rokujących największe nadzieje. Dlatego też nasza oferta jest elastyczna.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu Audytu Marketingowego, ale także tylko niektórych jego części. Podobnie, zajmujemy się całością procesu wdrażania oraz tylko niektórymi jego aspektami.

Decydują potrzeby Twojej Firmy.

Główne korzyści, jakie przyniesie Twojej Firmie Audyt Marketingowy


Pozwoli na zdiagnozowanie, czy Twoja marka się wyróżnia, czy jest konkurencyjna i jak można to zmienić.

Zaprezentowany wewnątrz Twojej Firmy, stanie się cenną lekcją dla całej organizacji na jej drodze do trwałego wzrostu.

Określi mocne i słabe strony obecnej komunikacji marki. Wskaże, które kanały i narzędzia komunikacji warto wykorzystać, a które są nieefektywne, co wprowadzi oszczędność czasową i kosztową.

Dostarczy informacji na temat tego, jak obecnie poszczególne materiał komunikacyjne budują wizerunek Twojej marki oraz czy jest to spójny przekaz. Spójność komunikacyjna stanowi podstawę do zbudowania jednorodnego przekazu od marki, co jest niezbędne aby zostać zauważonym i zapamiętanym.

Obiektywnie oceni działania marketingowe prowadzone w Twojej Firmie. Spojrzenie na biznes z boku usypia emocje, potęguje natomiast kreatywność.

Etapy tworzenia Audytu Marketingowego
dla Twojej Firmy

 

 • Analiza jakości oferty
  Czy Twoja oferta jest dla klienta atrakcyjna i czy spełnia jego oczekiwania.
 • Ocena identyfikacji wizualnej
  Czy Twoja marka pozytywnie i spójnie prezentuje się w oczach klienta.
 • Weryfikacja wiedzy marketingowej
  Czy dotychczasowe działania marketingowe mają uzasadnienie.
 • Ocena wizerunku
  Jakie wrażenie wywołuje w klientach Twoja Firma, jak jest oceniana i dlaczego.
 • Analiza języka przekazu
  Jakiego języka używasz w komunikacji z klientem w ramach różnych kanałów komunikacji marketingowej.
 • Analiza strategii marketingowej
  Czy Twoja Firma charakteryzuje się jasno wyznaczonymi celami i sprecyzowanym planem działania.
 • Weryfikacja strony internetowej
  Ocena funkcjonalności strony internetowej Twojej Firmy - wskazanie jej zalet i wad.
 • Analiza niewykorzystanych narzędzi komunikacji marki
  Jakie narzędzia komunikacji marketingowej Twoja marka ma potencjalnie do wykorzystania w celu poprawienia jakości swojego przekazu do zidentyfikowanych grup docelowych.
 • Wskazanie kierunków zmian
  Wskazanie mocnych i słabych stron wykorzystywanych narzędzi i kanałów komunikacji Twojej marki, jej pozycjonowania i przekazu jaki budują do grup docelowych oraz rekomendacja kierunków kolejnych kroków niezbędnych do zmiany, uspójnienia, czytelności i wiarygodności komunikacji marki.

Jak wygląda sporządzanie Audytu Marketingowego?


GROMADZENIE POTRZEBNYCH INFORMACJI O FIRMIE

Rozpoczniemy od poznania Twojej Firmy, jej otoczenia oraz zgromadzenia informacji na temat podejmowanych przez Ciebie działań marketingowych. Dowiemy się jak komunikujesz się z klientem oraz w jaki sposób realizujesz wizję i misję firmy. Postaramy się poznać dokładnie cele Twojej firmy oraz sposoby, w jaki starasz się je osiągać.

ANALIZA

Zebrane wcześniej dane dokładnie przeanalizujemy i zbadamy. Ocenimy obecną sytuację marketingową Twojej Firmy i poszukamy nowych skutecznych rozwiązań, które pozwolą na wzrost sprzedaży oraz poprawę wizerunku Twojej Firmy.

RAPORT

Przedstawimy Ci raport podsumowujący sytuację Twojej Firmy. Zaproponujemy kierunek rozwoju oraz działania, którym nadamy szczególny priorytet, szacowane koszty wdrożenia oraz harmonogram ich realizacji.

MONITOROWANIE WYNIKÓW

Pomożemy Ci wdrożyć przygotowane przez nas koncepcje marketingowe, na bieżąco monitorują ich postępy oraz wyniki. Zadbamy o to, aby efektywnie zrealizować założone cele.