Strategia Marketingowa


to proces, który ma na celu wypromowanie Twojego produktu, bądź usługi i stworzenie trwałej przewagi nad konkurencją, co w efekcie przyniesie zwiększenie sprzedaży i zysków Twojej Firmy.

Pomożemy Ci stworzyć odpowiedni profesjonalny przekaz i wykreować produkt tak, aby trafiał do odpowiedniej grupy docelowej. Dzięki twardej analizie danych i umiejętnemu wyciąganiu wniosków skutecznie poprawimy wyniki sprzedażowe Twojej Firmy.

Każdy nasz Klient ma inne wymagania i potrzeby. Dlatego też nasza oferta jest elastyczna.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu opracowania Strategii Marketingowej, ale także tylko niektórych jej części np. tylko doboru nazwy, opracowania identyfikacji wizualnej, określenia języka korzyści marki. Podobnie, zajmujemy się całością procesu wdrażania oraz tylko niektórymi jego aspektami np. audytem, szkoleniami.


Decydują potrzeby Twojej Firmy.

Czym jest Strategia Marketingowa?


Strategia Marketingowa to nic innego jak obszerny dokument, który zawiera słabe i mocne strony Twojej Firmy. Określa cele do osiągnięcia oraz odpowiada na pytanie jak pozyskać i w jaki sposób komunikować się z klientami docelowymi. Strategia Marketingowa wyznacza kierunek działań, które przyniosą bardzo wymierne korzyści. Dzięki takiemu planowi unikniesz działań chaotycznych – kupowania za każdym razem innej reklamy, w nadziei, że któraś z nich przyniesie zamierzony efekt.

Kreowanie marki zawsze powinno odbywać się zgodnie z przemyślaną i zaplanowaną Strategią Marketingową, która szczegółowo opisuje ściśle określony i zwizualizowany projekt kreatywny nowej marki - jej charakter, wygląd, cechy i wartości. Określa również działania zmierzające do wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy docelowej oraz rekomendacje odpowiednich kanałów i narzędzi komunikacji.

Korzyści jakie przyniesie Twojej Firmie

przemyślana Strategia Marketingowa


Dobrze rozwinięta Strategia Marketingowa ułatwia planowanie zadań marketingowych i sprawia, że ich realizacja jest prosta.

Stanowi grupę działań z uwzględnieniem ich kierunku poprzez określenie najlepszych możliwości oraz opisanie zagrożeń, których pozwoli unikać.

Identyfikuje narzędzia, których Twoja Firma może skutecznie użyć aby uzyskać przewagę nad konkurencją i zwiększyć swój udział w rynku.

Poprawia efektywność przekazu marketingowego dla klientów i partnerów.

Szczegółowo określa jakie przymioty powinna posiadać Twoja marka, aby maksymalnie i szybko wyróżniać się na tle konkurencji, co jest podstawowym warunkiem bycia zauważonym i zapamiętanym.

Zapewnia spójną komunikację Twojej Firmy z klientem.

Świetnie zaprojektowana marka i spójna komunikacja sprawia, ż marka jest odbierana jako bardziej prestiżowa, interesująca dla klientów.

Oszczędza czas i pieniądze Twojej Firmy poprzez skupienie zasobów na inwestowanie tylko w inicjatywy marketingowe wspierające strategię ogólną.

Etapy tworzenia Strategii Marketingowej dla Twojej Firmy


 • Nakreślenie misji firmy.
  Misja Twojej Firmy to podstawowa funkcja przedsiębiorstwa, jaką zamierza ona odgrywać wobec otoczenia – szczególnie wobec klientów. Ustalenie zasad, którymi firma planuje się kierować.
 • Wyznaczenie celów.
  Sprecyzowanie celów oraz zadań rynkowych i finansowych Twojej Firmy, które mają zostać osiągnięte w konkretnym czasie, przy pomocy precyzyjnych działań.
 • Określenie grupy docelowej.
  Oznaczenie cech demograficznych i psychograficznych kluczowych grup docelowych marki. Analiza potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup odbiorców.
 • Analiza bieżących trendów.
  Zidentyfikowanie jak aktualne trendy rynkowe mogą wspomóc rozwój marki. Określenie jak ustrzec markę przed zagrożeniami wynikającymi z sytuacji rynkowej/konkurencyjnej.
 • Analiza konkurencji.
  Sprecyzowanie marek konkurencyjnych z danego sektora rynkowego. Szczegółowa analiza pod kątem ich wizerunku, eksploatowanych pól komunikacji oraz wolnych nisz komunikacyjnych.
 • Określenie tożsamości marki.
  Stworzenie wizji, idealnego obrazu marki, postrzeganego przez potencjalnego klienta. Określenie z jakimi wartościami, przekonaniami, obrazami, dźwiękami ma się marka kojarzyć.
 • Ustalenie identyfikacji wizualnej.
  Wyznaczenie spójnego zestawu materiałów utożsamiających Twoją Firmę. W jej skład wchodzą najczęściej elementy takie jak Logo, wizytówki, papier firmowy, teczka ofertowa, stopka mailowa a nawet tabliczki na drzwi, czy zewnętrzne oznakowanie budynku.
 • Określenie kanałów komunikacji.
  Określenie kanałów komunikacji (strona internetowa, telewizja, radio), które mają na celu realizację postawionych celów dla poszczególnych grup docelowych marki.
 • Opracowanie strategii pozycjonowania marki.
  Zdefiniowanie strategii i narzędzi optymalnych dla realizacji założonych celów marketingowych w rozbiciu na poszczególne grupy docelowe marki.
 • Oszacowanie kosztów działań marketingowych.
  Prognozowanie skorelowanych ze sobą nakładów i efektów całej Strategii Marketingowej, spójnych i na bieżąco realizowanych.

Jak wygląda tworzenie Strategii Marketingowej?


Gromadzenie informacji.

Tworzenie koncepcji tożsamości marki i jej pozycjonowania.

Oznaczenie mocnych i słabych stron poszczególnych koncepcji.

Zatwierdzenie Strategii Marketingowej przez Klienta.

Projekt strategii komunikacji marketingowej z rozbiciem na poszczególne grupy docelowe.

Bieżąca weryfikacja procesu wdrażania Strategii Marketingowej.